Marcinkevičius
Popiežius: „Šiandien man įteikė fronte žuvusio kario rožinį“

popizprancKovo 13 dienos bendrojoje audiencijoje, kuri sutapo su Pranciškaus išrinkimo išrinkimo 11-osiomis metinėmis, popiežius sveikino Šv. Petro aikštėje buvusias piligrimų grupes, tarp kurių – karmeličių misionierių kapitulos nares ir Italijos karinio jūrų laivyno mokyklos kadetus. Popiežius paskatino gražiems gavėnios gestams, bet visų pirma – meldė už karų aukas.

„Prašau, ištvermingai ir karštai melskimės už tuos, kurie kenčia nuo siaubingų karo padarinių. Šiandien man įteikė vieno fronte žuvusio kario rožinį ir Evangeliją, kurie tarnavo jo maldai. Tiek daug jaunuolių, daug jaunuolių žūsta! Melskime Viešpatį, kad suteiktų mums malonę įveikti šią karo beprotybę, kuri visada yra pralaimėjimas“, – liūdnai kalbėjo popiežius.

„Kviečiu jus visus tęsti su įsipareigojimu gavėnios kelionę ir būti pasirengusiems krikščioniškojo solidarumo gestams visur, kur Apvaizda kviečia jus darbuotis“, – sakė popiežius Pranciškus.

(RK / Vatican News) nuotr.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode